Metakognitiv terapi

Jeg tilbyder metakognitiv terapi til dig, der:

✓ Vil afvikle dine problemer med tankemylder, stress,

angst og/eller spiseforstyrrelser

✓ Vil lære at blive mere mentalt robust

✓ Vil lære at styre din tænkning og dit fokus,
så du ikke begrænses heraf

✓ Vil fremme din generelle mentale sundhed

✓ Vil mental trænes i relation til arbejde eller sport

✓ Vil arbejde effektivt og skånsomt med din(e) udfordring(er

person der afholder en session
person der afholder en session

Teorien

Jeg anvender metakognitiv terapi til at reducere angst, stress og spiseforstyrrelser, generel psykisk mistrivsel samt til mental træning.

I Metakognitiv terapi kigger vi i mindre grad på indholdet i tankerne, men derimod på, hvordan vi håndterer tankerne og hvilken effekt vores håndtering af dem har. Terapiformen beror på teorien om, at psykiske diagnoser ikke er noget man rammes af, men derimod noget man kan udvikle ubevidst og derfor gennem terapien kan være med til at afvikle igen. Terapiformen arbejder derfor med tankehåndtering-, kontrol -og strategier, som i terapien trænes i sessionerne samt hjemme. På den måde anser metakognitiv teori mennesket som en aktiv medspiller i arbejdet mod at få det bedre, fremfor blot en tilskuer til egen mentale mistrivsel.       

Terapiformen er uvikling omkring år 2000 og har den bedste nuværende succesrate i forhold til både behandlingstid, skånsomhed og langtidseffekt (Nordahl 2009 m.fl.). 

Du opnår

Hos mig vil du lære at forstå, hvorfor du gør som du gør, hvordan du kan ændre de ting, som du ikke synes fungerer og ikke mindst, hvad du kan gøre for at ændre det, du drømmer om. Du lærer at skabe mere ro i hovedet, blive mere psykisk robust samt få kontrol over din trivsel. Vi kommer derfor hele vejen rundt om dine problematikker og udarbejder en samlet plan for, hvordan du fremadrettet kan håndtere udfordringer samt opretholde kontrollen over din tænkning. Et forløb er ofte mellem 4-6 sessioner, og afhænger i høj grad af, hvorvidt du får lavet dit hjemmearbejde og implementeret øvelserne i din hverdag, hvilket jeg gør mit bedste for at hjælpe dig med.

Den metakognitive terapi kan kombineres med adfærdsterapi, hvis dette ønskes.

Terapien

Udover sessionerne vil der være ca. 10 minutters dagligt hjemmearbejde, som skal udføres, for at opnå bedst og hurtigst mulig bedring. Øvelserne kræver som oftest kun egen mentale tilstedeværelse og flere af dem kan udføres, mens man også er igang med praktiske ting. Øvelserne skal støtte dig i at blive mere mentalt robust, give dig kontrol over egne tanker samt evnen til at forholde dig passivt til egne tanker, så de ikke kører i ring i hovedet. I terapien dvæler vi ikke ved fortiden og du behøver ikke at dele din historie eller udfordringer med mig (medmindre du brænder for dette). Derimod vil vi fokusere på, hvad du kan gøre for at få mere ro i hovedet, samt få kontrollen tilbage over dine tanker, så du kan slippe de negative tanker og øge din livskvalitet. Du vil undervejs lærer at slippe negative tanker og bekymringer, lære at få kontrollen tilbage, og reducere det negative forhold du har til dine tanker.

Emner

De metakogntive sessioner er ikke begrænsede til nogle former for emner, da terapiformen er transdiagnostisk samt at vi ikke snakker ret meget om indholdet af tankerne, men derimod om, hvordan man håndterer tankerne.Ofte er det emner som: angst, spiseforstyrrelser, selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, kropskomplekser, performance samt præstationspres, som tages udgangspunkt i. 


Uanset om det er i klinikken eller online opnås samme effekt.

*Ved anoreksi eller meget længerevarende spiseforstyrrelse, som kræver væsentlig vægtændring, skræddersyer vi sammen et forløb, som har en længere varighed med en langsom udfasning. 

person der afholder en session